The most-read articles in the English version of Neatkarīgā in the last two weeks

The most-read Neatkarīgā articles in English in the last two weeks - interviews, commentaries, investigations and opinion pieces on a wide range of topics.
23.06.2022. NNeatkarīgā
 

2.lapa

Coalition postpones the gas panic regarding next winter

Alexela/Infortar foto

In order to somehow get rid of prematurely made super-generous promises to the Skulte terminal group, the coalition has postponed a decision on the most suitable location and form of support for a terminal to be built in Latvia. Now, shortly before the elections, some unnamed consultants will make recommendations to the government, and the decisive question will be which party will assign these consultants to the Ministry of Economy.

Koalīcija atliek gāzes paniku par nākamo ziemu

Lai kaut kā atbrīvotos no priekšlaicīgi izdāļātiem superdāsniem apsolījumiem Skultes termināļa grupējumam, koalīcija atlikusi lēmuma pieņemšanu par piemērotāko vietu un atbalsta formu Latvijā būvējamam terminālim. Tagad īsi pirms vēlēšanām rekomendācijas valdībai sniegs kādi vārdā nenosaukti konsultanti, un noteicošais būs jautājums, kura partija tos konsultantus Ekonomikas ministrijai piespēlēs.

Read the full article in Latvian here

Read the full article in English here

 
Read on for the next page